Princehof
Oorspronkelijk heet dit in 1623 gebouwde monument Princehof. Het is in opdracht van Prins Maurits als jachtslot en buitenverblijf gebouwd onder leiding van bouwmeester Willem Arentssen van Salen uit Den Haag. Het gebouw heeft twee identieke trapgevels en is een mooi voorbeeld van de Hollandse Renaissance architectuur.

Gouvernement
Toen Prins Maurits in 1626 gestorven is, is de ambtswoning overgegaan naar de militaire gouverneur; de hoogste militaire bevelhebber van de vesting. Het gebouw werd toen ook wel het Gouvernement genoemd. De Gouverneur verbleef hier tot 1795, waarna heeft het nog enkele jaren gediend als woning voor militaire en burgerlijke functionarissen, maar doordat het gebouw in verval raakte, werd het alleen nog gebruikt als opslagplaats. In 1823 is bovendien een deel van de achtervleugel gesloopt.

 

 

Het raadhuis stamt uit 1587 en is net als vele andere gebouwen in Willemstad deels door Prins Maurits gefinancierd. Prins Maurits eiste daarvoor dat het raadhuis tevens als kerkgebouw zou dienen (de koepelkerk was er immers nog niet)Tot 1973 is dit monument in gebruikt geweest als gemeentehuis. De gemeente Moerdijk heeft het gebouw in 1999 verkocht aan een particulier.

Naast Raadhuis en kerk werd het gebouw ook gebruikt als rechtbank. Op de zolder was een graanopslag voor het geval van een belegering en de kelder werd gebruikt als vleeshal, waag en onder de toren bevond zich de gevangenis. Het torenkamertje gebruikte Prins Maurits voor het opbergen van zijn papieren.

Let ook eens op de open pui met het stergewelf in de toren. Dit was de zogenaamde roepstoel en werd gebruikt om 'boeren, burgers en buitenlui' op de hoogte te brengen van de door de overheid opgelegde besluiten en mededelingen.

Boven de hoofdingang vindt u drie wapens. Aan de rechterzijde het wapen van het geslacht Van Glymes, in het midden het wapen van Prins Maurits en links het wapen van de voormalige gemeente Willemstad.

Bron: Heemkundekringdewillemstad.nl

D'Orangemolen is te vinden aan de Benedenkade 1 in Willemstad. Het is een bijzonder grote ronde molen die al van kilometers afstand te zien is. Deze stenen korenmolen (bovenkruier) die in 1734 in opdracht van de Nassause Domeinraad werd gebouwd voor 8.000 florijnen.

Ook deze molen was vroeger van de Prinsen van Oranje. Prins Maurits verpachtte de molen aan de molenaar die het meeste bood. Men noemde deze molen de dwangmolen, omdat alle Willemstadse boeren verplicht waren hun graan bij d’Orangemolen te laten malen.

De molen is particulier eigendom en in gebruik als woning. De molen is in 1999 gerestaureerd, waarbij ook de wieken weer terug zijn aangebracht. In 2004 heeft de molen voor het eerst sinds 40 jaar weer gedraaid.

De Koepelkerk (1607) ligt in het centrum van de Kerkring. Het is de eerste kerk in Nederland die voor de protestantse eredienst is gebouwd en daardoor ook model werd voor vele latere protestante kerken.

Prins Maurits heeft de bouw van de kerk gesteund met 7000 gulden, maar wenste daarvoor wel dat de kerk in een ronde of achthoekige vorm werd gebouwd (centraalbouw).

Tijdens het beleg van de fransen in 1793 en in de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk zware schade opgelopen. In 1950 was de kerk hiervan op een haar na weer helemaal gerestaureerd, toen er brand ontstond, waarbij alleen de muren van de kerk overeind bleven staan.

Men noemt dit centraalbouw. De kerk is gebouwd zonder krans van kapellen en zijbeuken. Niet het altaar maar de kansel moest het middelpunt zijn.

Willemstad heeft de Koepelkerk in de loop der jaren herbouwd en in 1996 is de kerk van binnen en van buiten opnieuw gerestaureerd.

In de gebrandschilderde ramen van de kerk treft u de wapens aan van de provincie Noord-Brabant, de Burgerlijke gemeente Willemstad, Polder de Ruigenhil, Polder Heijningen, Huis van Oranje, Jan IV van Glymes en het zegel van de Nederlands Hervormde(nu:Protestante) gemeente.

De kerk is te bezichtigen en ook rondleidingen en het beklimmen van de toren is mogelijk. Zie de website van Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk voor meer informatie en de openstellingstijden.

Bron: Heemkundekringdewillemstad.nl en Vriendenwillemstadsekoepelkerk.nl