De Voorstraat is een van de oudste straten van Willemstad en is -net als de Groenstraat- in twee rijbanen verdeeld met in het midden een bomenrij.
Aan het einde van de Voorstraat ligt de Kerkring, rondom de gracht met daarbinnen de Koepelkerk en het vierkante kerkhof.

De Voorstraat maakte reeds deel uit van het oorspronkelijke dorpsplan van het in 1565 aangelegde dorpje Ruigenhil. De Voorstraat is loodrecht op de dijk aangelegd, tussen de evenwijdige gelegen Groenstraat (toen: Westachterstraat) en de Achterstraat (toen: Oostachterstraat).

De affuitloods maakt deel uit van de vesting. Het is gebouwd in 1867 als opslagplaats voor affuiten (onderstellen van zwaar artillerie-materiaal). Later werden er ook militairen in de loods ondergebracht.

Dit rijksmonument bevindt zich aan de Hofstraat 1 in Willemstad.

Hofstraat 1 | Willemstad
Het huidige Arsenaal is in 1793 gebouwd ter vervanging van het oude in verval geraakte arsenaal. Het is -in opdracht van de Oranjes- ontworpen door Architect Philip Willem Schonck.

Het Arsenaal ligt aan de Benedenkade 6. Het is destijds dicht bij de haven gebouwd, zodat de wapens en munitie makkelijker getransporteerd kon worden, want dat ging meestal over het water.

Het rechthoekig bakstenen gebouw met houten kroonlijst is tot het einde van de vesting Willemstad in 1926 in gebruik geweest als wapen- en munitiemagazijn. Na deze periode werd het Arsenaal nog wel gebruikt voor de opslag van militaire goederen.

Rond 1960 werd het Arsenaal gekocht door particulier. Deze heeft het rijksmonument in 1973 laten restaureren. Sinsdien vinden er culturele en sociale activiteiten plaats in het Arsenaal.

Wachthuis aan de Waterpoort
Het wachthuis (Corps de garde) bij de -verdwenen- Waterpoort is in 1750 naast het arsenaal gebouwd.

Het bakstenen wachthuis aan de Benedenkade 4 heeft een ingebouwde galerij, waaronder de wachters droog bleven tijdens de wacht. De wachtgang bestaat uit 5 bogen aan de voorzijde.

In het wachthuis zijn stenen in de buitenmuur gemetseld die herinneren aan de hoge waterstanden van 1775, 1808, 1894, 1916 en 1953.

Bron: Heemkundekring De Willemstad

AANVULLENDE INFORMATIE: 

Normaal is het Arsenaal geen openbaar toegankelijk gebouw.

arsenaal
Benedenkade 6 | Willemstad

Het huidige wachthuis bij de Landpoort is gebouwd in 1953, nadat het oorspronkelijke wachthuis tijdens WOII zo zwaar beschadigde raakte, dat het in 1951 gesloopt is.

Het oorspronkelijke wachthuis bij de Landpoort dateert van 1760 en had een verdieping en een wachtgang met twee bogen. In het gebouw was het geniebureau gevestigd.

Het huidige wachthuis is in dezelfde stijl herbouwd en in gebruik genomen als brandweerkazerne. Op dit moment doet dit gebouw nog steeds dienst als Brandweerkazerne.

Bron: Vrijwillige brandweer van de gemeente Moerdijk, post Willemstad

Landpoortstraat 47 | Willemstad