Het huidige Arsenaal is in 1793 gebouwd ter vervanging van het oude in verval geraakte arsenaal. Het is -in opdracht van de Oranjes- ontworpen door Architect Philip Willem Schonck.

Het Arsenaal ligt aan de Benedenkade 6. Het is destijds dicht bij de haven gebouwd, zodat de wapens en munitie makkelijker getransporteerd kon worden, want dat ging meestal over het water.

Het rechthoekig bakstenen gebouw met houten kroonlijst is tot het einde van de vesting Willemstad in 1926 in gebruik geweest als wapen- en munitiemagazijn. Na deze periode werd het Arsenaal nog wel gebruikt voor de opslag van militaire goederen.

Rond 1960 werd het Arsenaal gekocht door particulier. Deze heeft het rijksmonument in 1973 laten restaureren. Sinsdien vinden er culturele en sociale activiteiten plaats in het Arsenaal.

Wachthuis aan de Waterpoort
Het wachthuis (Corps de garde) bij de -verdwenen- Waterpoort is in 1750 naast het arsenaal gebouwd.

Het bakstenen wachthuis aan de Benedenkade 4 heeft een ingebouwde galerij, waaronder de wachters droog bleven tijdens de wacht. De wachtgang bestaat uit 5 bogen aan de voorzijde.

In het wachthuis zijn stenen in de buitenmuur gemetseld die herinneren aan de hoge waterstanden van 1775, 1808, 1894, 1916 en 1953.

Bron: Heemkundekring De Willemstad

AANVULLENDE INFORMATIE: 

Normaal is het Arsenaal geen openbaar toegankelijk gebouw.

arsenaal
Benedenkade 6 | Willemstad